Camera Bật Lửa VGA Ngụy Trang

Nguyên hộp của Bật lửa camera ngụy trang gồm:

  1. Bật lửa camera
  2. Sách HDSD

(*) Giá Không Bao Gồm Thẻ Nhớ