Camera Cóc Sạc X1 Ngụy Trang Quay Đêm FullHD IP WiFi

Nguyên hộp của Camera Cóc Sạc X1 Ngụy Trang Quay Đêm IP WIFI gồm:

  1. Camera Cóc Sạc X1 Ngụy Trang
  2. Cây reset
  3. Sách HDSD

(*) Giá Không Bao Gồm Thẻ Nhớ