Camera USB Quay Đêm Ngụy Trang

Nguyên hộp của Camera USB Quay Đêm ngụy trang gồm:

  1. Camera USB
  2. Sách HDSD

(*) Giá Không Bao Gồm Thẻ Nhớ