Cóc Sạc Ipad Camera IP WiFi

Nguyên hộp của Cóc iPad Camera IP WIFI gồm:

  1. Cóc iPad Camera IP WIFI
  2. Đĩa driver (cài đặt cho máy tính/ laptop)
  3. Sách HDSD

(*) Giá Không Bao Gồm Thẻ Nhớ